Go Back
Beheerder Corporele Schade | WinBee HRC

Als Beheert schadedossiers, bent u Beheerder corporele schade.

Full Time
Experienced (Non-manager)
Bachelor or short-term higher education
French, Dutch
Sectors: Insurance
Functions: Office Management
Contract Type: Permanent Contract

Voor onze klant, een grote internationale verzekeringsmaatschappij, zijn we op zoek naar een beheerder corporele schade te Brussel.

Uw functie :
• Analyseren van de schadegevallen, inzamelen van de nodige gegevens en bevorderen van eenvoudige, snelle en efficiënte oplossingen;
• Opvolging van de reserves en de evolutie van de schadegevallen;
• Vaststellen, onderhandelen en betalen van de schadevergoedingen met naleving van zijn bevoegdheden;
• Beheert schadedossiers (zowel eigen dossiers als dossiers van collega’s);
• Opent het schadegeval bij ontvangst;
• Bepaalt reserves, corrigeert en past deze reserves aan naargelang de evolutie van het schadedossier;
• Beslist zelfstandig over de eventuele tussenkomst van dienstverleners (expert auto, inspecteur, advocaat, ….) met naleving van de regels van de maatschappij;
• Verzamelt op pro-actieve manier inlichtingen in verband met het schadegeval die toelaten tot correcte beslissing te komen, en maakt hierbij gebruik van aangeboden informatie (intranet, …);
• Neemt (binnen gegeven bevoegdheden) de beslissing tot de al dan niet aanvaarding van het schadegeval;
• Regelt de vergoedingen op basis van de door hem verzamelde gegevens binnen door de maatschappij vooropgestelde termijnen;
• Houdt klant & makelaar voortdurend op de hoogte van de evolutie;
• Communiceert op een efficiënte, moderne (met nadruk op gebruik van telefoon, e-mail,fax, … ) en heldere manier om het imago van ABI te bevorderen;
• Werkt listings correct en binnen gestelde termijnen af;
• Eerbiedigt en draagt bij tot een service-minded culture (permanentie, collegialiteit, ………);
• Werkt mee aan het bereiken van de doelstellingen van de dienst;
• Evalueert en bepaalt de reserves.

Uw profiel :
• Master of Bachelor in Rechten ;
• Je bent een goede tweetalige in Nederlands en Frans ;
• Ervaring in lichamelijke letsels;
• Ondernemend, creatief, duidelijk.

Onze klant biedt u :
• Wij bieden jou een interessante en gevarieerde functie.
• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, in overeenstemming met jouw opgedane
• ervaring.
• extralegale voordelen.

About WinBee HRC
http://www.winbee.be/
info@winbee.be
rue de la Régence 43
1000 Bruxelles BE
WinBee is a recruiting company specialized in Banking, Financial Services, Accounting, Insurance, Sales and HR. We'll handle your file in any discretion. If you want, we can take necessary steps on your behalf to find a new challenge, and you could stay anonymous.
Job Location
Bruxelles, Belgique

Contacts

Recruiter Manager

Share this!