Go Back
Schadebeheerder | WinBee HRC

In het kader van een enkele tak (auto of brand): De schadegevallen, vergoedingen of prestaties beheren die voortvloeien uit het contract en meewerken aan het minnelijk beheer van de geschillen die eruit kunnen voortkomen. Genormaliseerde beheerstaken in het kader van standaardschadegevallen uitvoeren. De schadedossiers beheren en hun dagelijkse follow-up verzekeren, rekening houdend met de eigen procedures van de maatschappij, om de verzekerden/derden snel te vergoeden en gepaste technische provisies aan te leggen met respect voor de kwaliteit, de service en de termijnen. Meewerken aan de taken van de functionele organisatie van de dienst en van de maatschappij.

Full Time
Experienced (Non-manager)
Bachelor or short-term higher education
Dutch
Sectors: Insurance
Functions: Office Management, Policy Underwriting, Administrative Support, Data Entry/Order Processing
Contract Type: Permanent Contract

Uw functie :
• Bij het openen van het schadedossier informatie verzamelen over de dekking, de aansprakelijkhe(i)d(en) en de oorzakelijke omstandigheden van het schadegeval, de schadeaangifte analyseren, het schadegeval wel of niet aanvaarden, desgevallend een expert aanstellen om het dossier te behandelen, rekening houdend met de reikwijdte van de waarborgen van de polis, en gepaste provisies voorzien volgens de geldende regels.
• Het beheer optimaliseren om de afhandeling te versnellen; de follow-up van het schadegeval verzekeren om het af te sluiten, rekening houdend met de door het management, de wet en de conventies bepaalde termijnen.
• De communicatie met alle (interne en externe) betrokken partijen coördineren om een efficiënte uitwisseling van informatie over een gegeven schadedossier te verzekeren.
• De beheerstools (telefoon, informatica) gebruiken en inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.
• De gestandaardiseerde behandeling verzekeren van een of meer gegevensbestanden met betrekking tot de activiteiten van de dienst.
• De statistische follow-up van de activiteiten verzekeren.
• Het goede verloop verzekeren van een of meer gestandaardiseerde beheersprocedures die bepaald zijn in het kader van akkoorden of conventies (erkende garages, experts enz.)
• Actief bijdragen tot de continuïteit van de activiteiten indien een of meer collega's afwezig zijn (vakantie, opleiding, beheersactiviteiten, ziekte enz.)

Uw profiel :
• Kennis van de producten en de diensten van de maatschappij in de betrokken tak.
• Basiskennis van de rechtsregels voor de producten en het schadebeheer: de wetgeving inzake verzekeringscontracten, de wetgeving inzake de verplichte verzekering, het verkeersreglement, het burgerlijk wetboek, de reglementering van de verzekering Rechtsbijstand enz.
• Kennis van de geldende conventies tussen de maatschappijen voor de betrokken tak: RDR, aanrijding door voertuigen, brand enz.
• In staat zijn de financiële gevolgen van het beheer te beoordelen.
• Kennis van de sector (ASSURALIA, markt...) en van de maatschappij (groep ACM, Crédit Mutuel...)

Onze klant biedt u :

• Een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen
• Een gemoedelijke werksfeer en een aangename werkomgeving
• Een autonomie volgens je competenties
• Een opleiding en een voortdurende begeleiding
About WinBee HRC
http://www.winbee.be/
info@winbee.be
rue de la Régence 43
1000 Bruxelles BE
WinBee is a recruiting company specialized in Banking, Financial Services, Accounting, Insurance, Sales and HR. We'll handle your file in any discretion. If you want, we can take necessary steps on your behalf to find a new challenge, and you could stay anonymous.
Job Location
Bruxelles, Belgique

Contacts

Recruiter Manager

Share this!