Go Back
REQ_782 - ISIS Papyrus Developer | Gct Consulting

Location : Brussels Language : NL Technologies : Papyrus

Full Time
Experienced (Non-manager)
Bachelor or short-term higher education
Dutch
Sectors: Insurance , Computer/IT Services
Functions: IT Project Management
Contract Type: Permanent Contract

ICT Programma's maken, testen en implementeren; de kwaliteit, de gebruikersvriendelijkheid en performantie van de geïntegreerde systemen garanderen en een referentierol spelen in de ontwikkelingsomgeving om kwaliteitsvolle systemen te leveren die beantwoorden aan de gekende en vooraf gedefinieerde standaarden binnen de overeengekomen planning.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

1.     Systeemontwikkeling

Programma's schrijven, verbeteren en testen op basis van gedetailleerde analyses; integratie-, regressie- en performantietests uitvoeren om de samenhang en interactie met de andere componenten van de toepassingen te controleren.

2.     Technisch ontwerp

De functionele analyse vertalen in een technische analyse om een kader te scheppen waarbinnen het systeem zal worden gerealiseerd en een globale en gedocumenteerde technische analyse opstellen.

3.     Acceptatietesten

Het IT-team ondersteunen bij de uitwerking van een acceptatietest omgeving en de gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van die testen; de resultaten hiervan kritisch analyseren en de nodige aanpassingen aanbrengen (of laten aanbrengen).

4.     Implementatie

Implementatie en follow-up van de nieuwigheden (programma's, parametrisatie, documentatie, ...), rekening houdend met eventuele interacties met andere domeinen en na akkoord van de business; technische ondersteuning bieden bij de implementatie van belangrijke projecten.

Taal: Nederlands, goede kennis Frans en Engels

Must have

 • Ervaring met ISIS/Papyrus (PQL, Objects) – bij voorkeur

OF

 • Sterke technische ervaring met ontwikkeling van web applicaties gebruik makend van van Object Oriented Programming met doel om deze om aan te wenden om ISIS/Papyrus aan te leren en op korte termijn één van de technische ankerpunten van het team te worden.
 • Ervaring met ORM

·       A1 of universitaire opleiding informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie

·       Ervaring met opstellen van een technische analyse (bij voorkeur UML)

 • Self learning
 • Werken in teamverband

Nice to have

 • Ervaring met Design Pro Manager
 • Ervaring met Document Management systemen

·       Ervaring met Jira

·       Ervaring met Sonar

·       Ervaring met Entreprise Architect

 • Ervaring met MQ-Series
 • Ervaring met SQL
 • Ervaring met DB2, relationele databases
 • Ervaring met Datacom
 • Ervaring met werken in een agile team

·       Ervaring in verzekeringssector

About Gct Consulting
http://gctconsulting.be/en/
recruitment@gctconsulting.be
92-94 SQUARE EUGÈNE PLASKY
1030 BRUSSELS BE
What is GCT Consulting? An IT company based in Brussels that helps companies maintain their existing informatics systems and develop them into new systems. We work in the service sector (with banks, insurances companies, etc.) with many different profiles (developers, analysts, etc.).
Job Location
Brussels, Belgium

Share this!