Go Back

ASSET CLAIMS & CONTRACTS RESPONSIBLE | Lineas

Neem jij de verantwoordelijkheid op voor ons Asset Claims & Contracts team?

Full Time
Experienced (Non-manager)
Master
Dutch, French, English
Sectors: Transport and Storage - Materials
Functions: Claims Review and Adjusting
Contract Type: Permanent Contract

Goederenvervoer per trein wordt elke dag belangrijker. Dat is logisch: het is veel beter voor milieu en mobiliteit dan wegtransport. Bovendien is het spoor veiliger en vaak efficiënter.
Lineas is een van de grootste Europese privé-spelers op gebied van goederenvervoer per spoor.
We zien het als onze verantwoordelijkheid om bedrijven te overtuigen mee te gaan in de modal shift: weg van de weg, meer goederen op het spoor. Die ambitieuze missie maken we waar met de beste producten, innovatieve diensten, een grote vloot en heel veel passie en inzet voor onze klanten.
We willen groeien en echt het verschil maken op internationaal vlak.


Doelstellingen van de functie
Waarom zoeken we een Asset Claims & Contracts Responsible

•    Structureren van het beheerskader in verband met assets (locomotieven en wagons) op het vlak van wettelijke naleving, contracten en claims
•    Gebaseerd op commercieel overeengekomen voorwaarden zorgen voor het opstellen van contracten en de follow-up van de correcte uitvoering van contracten in overeenstemming met de interne richtlijnen in verband met assets (zoals delegatie van bevoegdheden, modelcontracten en ondertekeningsproces). Dit omvat ook de standaardisering, automatisering en centralisering van alle processen in verband met contracten en aanverwante communicatie
•    Coachen van een team van claims coördinatoren. Dit omvat het stroomlijnen van de administratieve processen van claims voor locomotieven en wagons, voornamelijk ten behoeve van de optimalisatie van de behandeling van inkomende en uitgaande claims, alsook nauwkeurige rapportering, continue verbetering van de processen en procedures en de ontwikkeling van een gestructureerd platform voor de communicatie rond claims met alle betrokken asset managers en het Claims & Insurance Departement. Het uiteindelijke doel is het maximaliseren van de financiële recuperatie van claims
•    De interne SPOC worden voor asset gerelateerde contracten, juridische kwesties en claims, alsook de verbindingspersoon met het Lineas Legal Departement voor juridische & verzekeringskwesties en geschillen in verband met de uitvoering van contracten

Hoofdtaken
Wat betekent dat precies in realiteit?


Contracten
•    Ondersteunen van de asset managers bij het ontwerpen van (standaard) contracten voor dagelijkse activiteiten in verband met locomotieven en wagons, zoals huren, verhuren, verkopen, aankopen, verschroten, onderhouden, werkplaatsen, ECM, OSR en optionele prestaties
•    Toezicht houden op het ondertekening proces van contracten in overeenstemming met de delegatie van bevoegdheden. Dit omvat de registratie van de contracten in de gegevensbank, alsook alle contract gerelateerde communicatie in de Asset Organisatie
•    Toezicht houden op de correcte uitvoering van contracten. Dit impliceert regelmatige contacten met de asset managers die het contract gesloten hebben en hen inlichten over de follow-up van betalingen, wettelijke verplichtingen, vervaldag, enz. tijdens de levenscyclus van het contract
•    Standaardiseren van contracten en wettelijke communicatie, zoals de ingebrekestelling. Dit omvat het maken van afspraken met de asset managers om (het gebruik van) contractuele documenten te verbeteren, de aanpassing van modelcontracten te starten en nieuwe modelcontracten te creëren
•    Zoveel mogelijk automatiseren van contract gerelateerde processen. Dit omvat het digitaliseren van het gegevensbeheer, het registreren van standaard documenten in een open gegevensbank en het beschikbaar maken van contracten in een IT-systeem
•    Toezicht houden op geschillen in verband met contracten, zoals laattijdige levering, te late betaling, ongecorrigeerde uitvoering van contractuele verplichting door Lineas of een andere partij, in nauwe samenwerking met de Fleet Manager en het Legal Departement, dat zal instaan voor de complexe juridische dossiers en geschillen
•    Steun verlenen aan de ‘corporate house-keeping’ van de rechtspersonen TRW, Rail Asset Services en Sea Rail
•    Bijdragen tot de juridische kennis en steun verlenen aan interne juridische opleidingen (van leden van het asset team)

Claims
•    Organiseren en beheren van een team van claims coördinatoren, die belast zijn met de behandeling van inkomende en uitgaande claims, inclusief optionele prestaties, voor zowel locomotieven als wagons
•    Organiseren en stroomlijnen van het beheerproces van de claims. Dit omvat de registratie van alle dossiers in de claims IT tool, een claims berekeningstool, enz. met hulp van de IT project manager
•    Regelmatig vergaderingen organiseren en eraan deelnemen met het Claims & Insurance Departement en de betrokken Fleet Managers. Ook deelnemen aan de uitwerking van de maandelijkse financiële voorzieningen
•    Steun verlenen bij het ontwikkelen van een model voor het rapporteren van claims & de KPI’s van de claims opvolgen samen met het Claims & Insurance Departement en met externe partners zoals het Finance Departement, dat instaat voor de follow-up van de facturen. Het doel is een volledig overzicht te hebben van de claims en een strategie te definiëren om terugkerende problemen en schade verbonden met onze assets op te lossen
•    In samenwerking met Legal, de Fleet Manager, het Commercial Departement (KAM) en Operations analyses maken en initiatieven lanceren/implementeren om de financiële recuperatie van claims te maximaliseren / financiële verliezen uit schade aan eigen assets tijdens transport te minimaliseren. Ook preventieve acties starten en implementeren om extra kosten door claims in verband met beschadigde assets van derden die onder het toezicht staan van Lineas te vermijden

Profiel
Ben jij geschikt voor deze job?

•    Je behaalde een master in de Rechten en/of Economie en/of Ingenieurswetenschappen; of gelijkwaardig door ervaring
•    Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
•    Je hebt ervaring met rapportering
•    Je hebt ervaring met contractrelaties en – administratie
•    Je hebt ervaring met het voeren van onderhandelingen
•    Je kan je concentreren op efficiënte processen
•    Technische kennis van wagons en/of locomotieven is een plus
•    Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels


Wat hebben we je te bieden?
•    Je krijgt een aantrekkelijk loon met mooie extralegale voordelen.
•    We geven je bij de start een grondige inhouse opleiding en alle coaching die je nodig hebt om op te starten. Ook daarna krijg je alle kansen om je talenten verder te ontwikkelen.
•    Je mag autonoom en tijdsonafhankelijk werken – zelfs af en toe van thuis uit of op locatie als dat beter uitkomt.
•    Je komt terecht in een jong en energiek bedrijf. Het gaat hier snel vooruit en dus verandert er altijd veel. Dat opent permanent perspectieven voor je carrière.About Lineas
http://www.lineas.net
jobs@lineas.net
Koning Albert II-laan 37
1030 Bruxelles BE
Goods transport by train will become increasingly more important in the future. It is far less detrimental to the environment and mobility than road transport. Furthermore, it is often safer and more efficient. Lineas is one of the largest European private enterprises in the area of goods transport by rail.
Job Location
Brussels, Belgium

Contacts

Recruiter Manager
  • Sofie Goffin
  • Recruitment & Selection Officer

Other jobs at Lineas

Performance Coördinator Customer Service - Brussel

Koning Albert II-Laan 37. b 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium

Technieker - Antwerp

Antwerp, Belgium

B2B Marketing Expert - Brussel

Koning Albert II-Laan 37. b 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium

Senior Logistics Coordinator Antwerpen Oude Haven - Antwerp

Antwerp, Belgium

Logistics Coordinator station Zeebrugge - Brugge

Zeebrugge, Brugge, België

View all 94 jobs

Share this!