Go Back

Digital Copywriter | BELGISCHE SPOORWEGEN

Bij de Directie Marketing & Sales van NMBS voor Brussel Functieomschrijving: Als ‘Digital Copywriter’ ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: • Opstellen van inhoud aangepast aan de verschillende digitale media van NMBS: website, mobiele app, social media, bannering ... • Bepalen van de teksten die gebruikt worden in de verschillende digitale campagnes van NMBS in samenwerking met andere interne diensten (content creation, klantencommunicatie, social media, marketing ...) • Vertalen van teksten uit het Frans naar je moedertaal, het Nederlands. • Meewerken aan het herontwerp van de NMBS-website (op het vlak van inhoud en optimalisatie van de conversie) • Meedenken over de inhoud die wordt verspreid via de verschillende media en hoe deze kan evolueren

Full Time
Manager/Senior
Bachelor
Dutch
Contract Type: Permanent Contract

Profiel:

Je beantwoordt aan het hierboven beschreven profiel en je bent bachelor in communicatie of in een gelijkwaardige richting.
Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIV-Vlaanderen) om aan de selectie te kunnen deelnemen.
Het spreekt voor zich dat je voor deze functie over een aantal basisvaardigheden moet beschikken. Volgende competenties willen we er specifiek uitlichten:

Technische competenties:
•    Je hebt minstens 2 jaar ervaring in Copywriting.
•    Je schrijft verzorgd, creatief en denkt goed na voordat je iets op papier zet.
•    Je bent op de hoogte van de laatste trends en de best practices binnen digitaal georiënteerde copywriting (SEO proof).
•    Je past je schrijfstijl aan aan de beoogde media: blog, webpagina, social media ...
•    Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal (Frans).
•    Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).

Gedragscompetenties:
Je kent jezelf perfect (sterke en minder sterke punten) en je scoort goed op de volgende gedragscompetenties:
•    Klantgericht
•    Creatief, vindingrijk en nauwkeurig
•    Jezelf in vraag kunnen stellen
•    Teamwork
•    Zelfstandig
•    Initiatief nemen, maar daarbij pragmatisch blijven
•    Resultaatgericht


Aanbod:
•    Een contract van onbepaalde duur.
•    Een uitdagende job binnen een nieuwe directie die de klant centraal stelt.
•    Een aantrekkelijk salaris met aanvullende voordelen.
En bovenal: een job die een centrale rol zal spelen in de modernisering van de onderneming.
 
•    Welke stappen doorloop je?
Afhankelijk van het aantal kandidaturen wordt er een voorselectie gemaakt op basis van het cv. Als we je kandidatuur selecteren, zal je worden uitgenodigd om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen via mail. Daarna nodigen we je uit voor (een) selectiedag(en) bestaande uit een niet eliminerende schriftelijke test en een gesprek. Dit gesprek heeft tot doel je kennis, je gedrag, je interesse voor de functie en voor onze onderneming te beoordelen. Tot slot dien je ons nog bepaalde documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie van de geboorteakte enz.)


About BELGISCHE SPOORWEGEN
Job Location
Bruxelles, Belgique

Share this!